ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๖ ร่วมให้บริการประชาชนในกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
                    ๒๕ เม.ย. ๕๕ ร้อย ตชด.๓๑๖ โดยการนำของ  ร.ต.ท.ธวัชชัย  ศรีวิชัย ผบ.มว.(สบ๑) กก.ตชด.๓๑ นำข้าราชการตำรวจ รวม ๗  นาย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ไปให้บริการประชาชนในกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ของอำเภอน้ำปาด  ที่ โรงเรียน บ้านห้วยคอม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายสถิตพงษ์  ศิวะวามร นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธาน มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรม คือโรงพยาบาลน้ำปาด , สนง.เกษตรอำเภอน้ำปาด ,ปศุสัตว์น้ำปาด